Szakorvosi konzultáció

Első konzultáció 5 000 Ft
Éves kontroll 5 000 Ft
Parodontológiai konzultáció 15 000 Ft
Kis röntgen felvétel 5 000 Ft
Kismamaszűrés 5 000 Ft
Készenléti díj (30 perc) 5 000 Ft

Parodontológia

Zárt kürett / fog 12 000 Ft
Zárt kürett / kvadráns 60 000 Ft
Nyitott kürett / fog 30 000 Ft
Regeneratív tasakműtét / fog 40 000 Ft
Ínyplasztika – ínykontur módosítás 30 000 Ft
Ínyplasztika – korona hosszabbítás (csontkorrekcióval) / fog 42 000 Ft
Ínyplasztika – lágy szövet beültetés / fog 50 000 Ft
Negyedéves kontroll kezelés 25 000 Ft
Orális diagnosztika szövettan 20 000 Ft
Sín készítés esztétikus tömőanyaggal / fog 15 000 Ft
Sín készítés üvegszállal / fog 20 000 Ft

Esztétikus tömések

Fognyaki tömés 20 000 Ft
Frontfog tömés 25 000 Ft
Premoláris (kisörlő) fog tömése 1 felszínen 20 000 Ft
Premoláris (kisörlő) fog tömése több felszínen 25 000 Ft
Moláris (nagyörlő) fog tömése 1 felszínen 25 000 Ft
Moláris (nagyörlő) fog tömése több felszínen 26 000 Ft
Élpótlás 35 000 Ft
Barázdazárás 15 000 Ft

Gyökérkezelés

Régi gyökértömés eltávolítása
– Frontfog 20 000 Ft
– Premolaris 22 000 Ft
– Molaris 25 000 Ft
Fogbél megnyitása és gyógyszeres gyökértömés
– Frontfog 22 000 Ft
– Premolaris 25 000 Ft
– Molaris (három csatornás) 30 000 Ft
– Molaris (négy csatornás) 40 000 Ft
Gyógyszeres zárás 10 000 Ft
Gyökértömés
– Frontfog 25 000 Ft
– Premolaris 27 000 Ft
– Molaris (három csatornás) 30 000 Ft
– Molaris (négy csatornás) 40 000 Ft
Gyökércsatornák feltágítása, megmunkálása
– Premolaris / óra 15 000 Ft
– Molaris / óra 15 000 Ft

Dentálhigiénia

Szájhigiéniai csomag
(fogkőeltávolítás, polírozás, homokfúvás, fogközbemérés, fogköztérkép készítése, fehérítősín, fogközkefe kezdőcsomag)
30 000 Ft

Fogfehérítés

Professzionális rendelői fogfehérítés 70 000 Ft
Gyökérkezelt fog elszíneződésének rendelői fehérítése 20 000 Ft
Érzékeny fog csillapító ecsetelése foganként 5 000 Ft

Koronák és hidak

Porcelán leplezésű (fémkerámia) korona implantátumra 55 000 Ft
Porcelán leplezésű (fémkerámia) korona 55 000 Ft
Cirkon kerámia korona implantátumra 80 000 Ft
Cirkon kerámia korona 80 000 Ft
Fogfelépítés – Csonkfelépítés 15 000 Ft
Rendelőben készült ideiglenes korona 15 000 Ft
Fogtechnikai laboratóriumban készült ideiglenes korona 25 000 Ft
Teljes protézis 130 000 Ft
Kivehető ideiglenes 1 fog pótlására 35 000 Ft
Éjszakai harapásemelő sín 40 000 Ft
Fogvédő sín 50 000 Ft
Esztétikus csapos műcsonk 20 000 Ft
Gradia inlay-onlay (kompozit betét) 42 000 Ft

Szájsebészet

Fogeltávolítás 20 000 Ft