Szakorvosi konzultáció

Első konzultáció 15 000 Ft
Éves kontroll 10 000 Ft
Parodontológiai konzultáció 20 000 Ft
Kis röntgen felvétel 5 000 Ft
Kismamaszűrés 10 000 Ft

Készenléti díj (60 perc)

(amennyiben az időpont legalább a kezelés előtt egy munkanappal nem kerül lemondásra)

10 000 Ft

Parodontológia

 

Zárt kürett / fog 17 000 Ft
Zárt kürett / kvadráns 80 000 Ft
Nyitott kürett / fog 50 000 Ft
Regeneratív tasakműtét / fog 55 000 Ft
Ínyplasztika – ínykontur módosítás 40 000 Ft
Ínyplasztika – korona hosszabbítás (csontkorrekcióval) / fog 45 000 Ft
Ínyplasztika – lágy szövet beültetés / fog 55 000 Ft
Orális diagnosztika szövettan 25 000 Ft
Sín készítés esztétikus tömőanyaggal / fog 20 000 Ft
Sín készítés üvegszállal / fog 25 000 Ft
Emdogain® (regenaratív anyag) / foganként 25 000 Ft
Hyadent BG (regenaratív anyag) / foganként 25 000 Ft

 

Esztétikus tömések

 

Fognyaki tömés 29 000 Ft
Frontfog tömése 1 felszínen 35 000 Ft
Frontfog tömése több felszínen 40 000 Ft
Premoláris (kisörlő) fog tömése 1 felszínen 33 000 Ft
Premoláris (kisörlő) fog tömése több felszínen 38 000 Ft
Moláris (nagyörlő) fog tömése 1 felszínen 35 000 Ft
Moláris (nagyörlő) fog tömése több felszínen 42 000 Ft
Frontfog Élpótlás 55 000 Ft
Barázdazárás 20 000 Ft

 

Gyökérkezelés

Régi gyökértömés eltávolítása  
– Frontfog 25 000 Ft
– Premolaris 28 000 Ft
– Molaris 32 000 Ft
Fogbél megnyitása és gyógyszeres gyökértömés  
– Frontfog 27 000 Ft
– Premolaris 30 000 Ft
– Molaris (három csatornás) 37 000 Ft
– Molaris (négy csatornás) 43 000 Ft
Gyógyszeres zárás / csatorna 12 000 Ft
Gyökértömés  
– Frontfog 28 000 Ft
– Premolaris 30 000 Ft
– Molaris (három csatornás) 33 000 Ft
– Molaris (négy csatornás) 43 000 Ft
Gyökércsatornák feltágítása, megmunkálása  
– Premolaris / óra 15 000 Ft
– Molaris / óra 15 000 Ft

Dentálhigiénia

Dentálhigiénia szűrés (szájhigiéniai instruálás, motiválás) 15 000 Ft
Ultrahangos fogkőeltávolítás és polírozás mindkét állcsonton 25 000 Ft
Dentálhigiéniai csomag
(fogkőeltávolítás, polírozás, homokfúvás, fogközbemérés, fogköztérkép készítése, fogközkefe kezdőcsomag)
39 000 Ft

Fogfehérítés

Professzionális rendelői fogfehérítés 70 000 Ft
Gyökérkezelt fog elszíneződésének rendelői fehérítése 30 000 Ft
Érzékeny fog csillapító ecsetelése foganként 5 000 Ft

Koronák és hidak

 

 

Porcelán leplezésű (fémkerámia) korona implantátumra 105 000 Ft
Porcelán leplezésű (fémkerámia) korona 105 000 Ft
Cirkon kerámia korona implantátumra 135 000 Ft
Cirkon kerámia korona 135 000 Ft
Precíziós elhorgonyzás (Bredent, Ot-Cap, stég, merevítőrúd, preci-vertik, preci-horix) / darab 55 000 Ft
Fogfelépítés – Csonkfelépítés 25 000 Ft
Rendelőben készült ideiglenes korona 25 000 Ft
Fogtechnikai laboratóriumban készült ideiglenes korona 45 000 Ft
Teljes kivehető fogpótlás műanyag alaplemezzel, műanyag fogakkal / állcsont 180 000 Ft
Részleges kivehető fogpótlás műanyag alaplemezzel, fémkapcsokkal, műanyag fogakkal / állcsont 180 000 Ft
Részleges kivehető fogpótlás fémlemezzel, öntött kapoccsal / állcsont 180 000 Ft
Valplast kivehető pótlás (műanyag rugalmas kapcsokkal) teljes vagy részleges / állcsont 200 000 Ft
Fogsor alábélelés 25 000 Ft
Fogsor javítása (1 év után) 20 000 Ft
Clips, kivehető ideiglenes 1 fog pótlására 50 000 Ft
Kapocs rápótlása fogsorra / darab 10 000 Ft
Fog rápótlása fogsorra / darab 10 000 Ft
Éjszakai harapásemelő sín 40 000 Ft
Fogvédő sín 50 000 Ft
Esztétikus csapos műcsonk 25 000 Ft
Gradia inlay-onlay (kompozit betét) 60 000 Ft
Régi korona / híd eltávolítása tagonként 12 000 Ft
Régi / idegen korona visszaragasztása tagonként 12 000 Ft
Régi / idegen híd eltávolítása tagonként 12 000 Ft

Szájsebészet

 

 

 

Fogeltávolítás (extractio) 30 000 Ft
Műtéti fogeltávolítás (lebenyes feltárásból, varrással) 40 000 Ft
Többgyökerű fog elfelezése (haemisectio) 38 000 Ft
Bölcsességfog sebészi eltávolítása 40 000 – 70 000 Ft
Bölcsességfog körüli ínykimetszés (circumcisio) 20 000 Ft
Tályog megnyitás (incisio) 20 000 Ft
Nyálkahártya elváltozás kimetszése (excisio) 30 000 Ft
Gyökércsúcs sebészi eltávolítása (resectio) 40 000 – 50 000 Ft
Retrográd gyökértömés készítése 40 000 Ft
Arcüregzárás 56 000 Ft
Dissectio / fog 10 000 Ft
Excochleatio / fog 10 000 Ft
Incisio gézcsíkkal / fog 25 000 Ft
Csíkcsere / alkalmanként 5 000 Ft

Implantológia

 

 

Implantológiai konzultáció (CT-elemzéssel együtt) 20 000 Ft
Implantátum eltávolítása 50 000 Ft
Schilli Implantology Circle (SIC) Implantátum (Svájc)  235 000 Ft
Implantátum felépítmény 65 000 Ft
Implantátum felépítményre ideiglenes korona 40 000 Ft
Implantátum felszabadítása / ínyformázó / gyógyulási csavar 30 000 Ft
Esztétikus fémkerámia korona implantátumra 105 000 Ft
Esztétikus cirkon-kerámia korona implantátumra 135 000 Ft
Teljes kivehető fogpótlás 2 implantátumon rögzítve (az implantátum és implantátumfej árát nem tartalmazza) 300 000 Ft
Teljes kivehető fogpótlás 4 implantátumon rögzítve (az implantátum és implantátum fej árát nem tartalmazza) 500 000 Ft
Arcüregemelés – sinus lift (1 gr csontpótló + membrán) 250 000 – 300 000 Ft
Arcüregzárás 50 000 Ft

 

Gyermekfogászat árlista

Konzultáció, állapotfelmérés és beszoktatás 10 000 Ft
Depurálás (fogkőeltávolítás, instruálás, motiválás) 15 000 Ft
​Polírozás 6 000 Ft
Barázdazárás 15 000 Ft
Ecsetelés  
– 1 fog / darab 4 000 Ft
– 2-4 fog / darab 3 000 Ft
– 5+ fog / darab 2 500 Ft
Tejfog gyökérkezelés átöblítés 6 000 Ft
Tejfog megnyitása, gyökérkezelés elkezdése 10 000 Ft
Direkt/indirekt pulpasapkázás 2 000 Ft
Tejfog tömése 12 000 Ft
Tejfog cement tömése 12 000 Ft
Tejfog színes tömés Twinky Star 15 000 Ft
Traumásan sérült fog ellátása 10 000 Ft
ICON kezelés állcsontonként 135 000 Ft
Tejfog eltávolítása 15 000 Ft
Maradófog anatómikus fogfelépítése 25 000 Ft
Maradófog élpótlása 25 000 Ft
Maradófog tömése  
– 1 felszínű 22 000 Ft
– 2 felszínű 24 000 Ft
– 3 felszínű 26 000 Ft
Maradófog átmosás, gyógyszeres zárás 8 000 Ft
Maradófog gyökérkezelése  
– 1 csatorna 20 000 Ft
– 2 csatorna 22 000 Ft
– 3 vagy több csatorna 24 000 Ft
Maradófog gyökértömése  
– 1 fog 20 000 Ft
– 2 fog 22 000 Ft
– 3 fog vagy több 24 000 Ft
Maradófog-eltávolítás 20 000 Ft
Ideiglenes tömés 5 000 Ft
Tooth Mousse rendelői kezelés 9 000 Ft
Betört tejfoggyökér sebészi eltávolítása 25 000 Ft
Tini szájhigiénia (instruálás, motiválás, ajándék fogkefe) 20 000 Ft
Ajakfék metszése 35 000 Ft
Kontroll 5 000 Ft

Fogszabályozás

 

 

Fogszabályozási konzultáció, első vizsgálat 5 000 Ft
Fogszabályozási konzultáció 12 év alatt ingyenes
​Kiértékelés, kezelési terv készítése 20 000 Ft
Tanulmányi minta 5 000 Ft
LÁTHATATLAN, KIVEHETŐ FOGSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK  
Clear aligner fogszabályozó készülék digitális

 55 000 Ft

/ hó / fogív

Clear aligner fogszabályozó készülék digitális

75 000 Ft

/ hó / fogív

Invisalign fogszabályozó Digitális terv  70 000 Ft
Invisalign fogszabályozó készülék LITE  950 000 Ft
Invisalign fogszabályozó készülék FULL  1 500 000Ft
Invisalign fogszabályozó készülék TEEN  1 350 000Ft
Smilezor fogszabályozó készülék  425 000 Ft
Rögzített retenció állcsontonként 48 000 Ft
RÖGZÍTETT FOGSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK  
Rögzített  fém fogszabályozó  180 000 Ft / fogív
Rögzített  esztétikus fogszabályozó  220 000 Ft / fogív
Rögzített fogszabályozó önligírozó fém

260 000 Ft

/ fogív

Rögzített fogszabályozó önligírozó esztétikus

290 000 Ft

/ fogív

Aktiválás

10 000 Ft

/ fogív

Aktiválás ívcserével

10 000 Ft

/ fogív

Esztétikus ívcsere

15 000 Ft

/ fogív

Rögzített készülék eltávolítása

22 000 Ft

/ fogív

TTR (belső fogszabályozó)

190 000 Ft

/ fogív

Kontroll

25 000 Ft

/ fogív

Bracket visszaragasztás

8 000 Ft

/ db

Bracket visszaragasztás

15 000 Ft

/ db

Láthatatlan sines (Clear aliagner) 65 000 Ft / fogív / hó
Fix retainer felhelyezése 25 000 Ft
Tubus visszaragasztás

10 000 Ft

/ db

Retenciós készülék

 30 000 Ft

/ állcsont 

Harapásemelő 15 000 Ft
Miniimplantátum/minicsavar

60 000 Ft

/ db

EGYÉB KÉSZÜLÉKEK  
Goshgarian készülék  50 000 Ft
Transpalatinal ív 50 000 Ft
Hyrax készülék  60 000 Ft
Splint hyrax 60 000 Ft
Nance készülék  50 000 Ft
Pendulum 60 000 Ft
Frog készülék  60 000 Ft
Headgear / Delaire maszk 50 000 Ft
Kivehető fogszabályozó készülék

 60 000 Ft

/ állcsont

Kivehető fogszabályozó kontroll

8 000 Ft

/ fogív  

Funkciós készülék  80 000 Ft
Funkciós készülék kontroll 5 000 Ft
Trainer  60 000 Ft
Trainer kontroll 5 000 Ft

 

Garancia Fogászati Kezelésekre

Klinikánk az alábbi feltételek teljesülése esetén tud garanciát vállalni a nálunk elvégzett fogászati kezelésekre:
 • A páciens a kezelés befejezése után legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe vesz minden évben, illetve megjelenik az előírt, szükséges kontrollvizsgálatokon és követi az ajánlott utógondozási programot.
 • A szájhigiénia jó, a fogpótlás megfelelően tisztántartott.
 • A fogpótlás használata rendeltetésszerű, kizárólag fiziológiás rágóerőknek van kitéve, amik nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez.
 • A fogmű nincs kitéve traumának, csont- és ínybetegségnek.
 • Minden számla kiegyenlítésre került.

A Császár Fogászat Kft. nem felelős semmilyen váratlanul szükségessé váló gyökérkezelésért. Ritkán előfordul, hogy a fog a koronához, hídhoz való előkészületek során traumát szenved, amely szükségessé teszi a gyökérkezelést.

A Császár Fogászet Kft. nem fogadja el az ideiglenes koronákra, hidakra és fogsorra vonatkozó garanciális panaszokat.

 
Garanciák:

Részleges fogsor: 1 év
Teljes fogsor: 1 év
Tömések:1 év
Implantátumok:2 év
Zirconium korona: 1 év
Inlay: 1 év
Fém kerámia korona: 1 év

 

Klinikánk az alábbi esetekben nem tud garanciát vállalni:
 • A páciens nem tartja be a szájhigiénés szabályokat.
 • A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb, extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.
 • Nem megfelelő táplálkozás és egyéb rossz szokások miatti problémák.
 • A kivehető fogsor mechanikai sérülése (leesés, küzdősportok), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.
 • A rágóapparátus megbetegedése szisztémás-, fertőző- és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.
 • Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.
 • Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.
 • A fogpótlás sérülésének, hibájának 2 munkanapon túl történő bejelentése.
 • A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.
 • A páciens a fogorvos instrukcióit nem követi (pl.: éjszakai harapásemelő használatának mellőzése).
 • Az eltávolítható pótlás (részleges vagy teljes fogsor) nem megfelelően volt ápolva.
 • A páciens rövid időn belül szerzett súlygyarapodása, illetve súlyvesztése esetén.
 • A fogtechnikai munka baleset által okozott sérülése (pl.: leejtett fogsor).
 • Sportsérülés következtében létrejött fogtechnikai sérülés.
 • Általános betegség áll fenn, melynek negatív hatása van fogtechnikai munka állapotára (pl.: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, kemoterápia utáni állapot).
 • A páciens nem tart igényt a garanciális munka elkészítésére.
 • A páciens nem jelenik meg a fél évenkénti ellenőrzésen.